10.12.2014, Üks eoone pikk jutustus (aitab sellest, muudame maailma suuna), (silver)

10. detsember 2014
0:27
Planeedid mõjutavad teineteist eoonide pikku
See on unenägu, lugu, mida unes nähes teadsin olema pika ajalooga, lugu nagu mehest ja naisest, otsimisest ning mitte kunagi leidmisest… mitte kunagi kohtumisest, mis on paeluv ja nukker ja igavene :)

Seda unenägu olen näinud korduvalt (nagu unenäod ikka mina-tegelasega), mille tegevustik toimub kusagil, määramatus ajas, läbi mitmete aja ja olemise dimensioonide, rännakul ajas ja ruumis… olijate kujud kajavad läbi eoonide, samades rollides ja sarnastes sündmustes.

Seekord see unenägu rullus lahti jutustuses ja reaalis toimuvate paralleelsete sündmustena.

Ma liigun ilmaruumis, nimetame seda siis ruumilaevaks, mis sõltuvalt jutustuse sisust muutub kord konkreetseks ruumiks, maastikuks, tegevustikuks, seikluseks, milles toimuvad selle ammutoimunud taas korduvad tegevused. Liigun selles oma ilmaruumi tuttavate ja sõpradega, keda tean ja olen korduvalt eelnevates unede reaalsustes kohanud.

Jutustan neile seda lugu, mis on mulle endale sama paeluv kui kuulajatele, läbielajatele, sest selle sündmused puudutavad nii mind kui ka neid endid otseselt, nad osalevad selles sündmuste pöörises, neil on selles oma elusid pikk osa, elude-järgnev ülesanne, seiklus.

See minu jutustatud lugu kõneleb otsimisest, mis on kirja pandud eelnevate läbielatud korduvuste nukra alatooniga, sest määratud on, et mehe ja naise tehtud valikute tõttu, ei ole nad kunagi kokku saanud. Kuulajaid/läbielajaid kaaslasi on alati haaranud nende valikute õhkõrn traagika, sest kõikide mõttes mõlgub, et miks jutusaja ja jutustaja otsitav mitte ealeski kokku ei saa. Viletsate, võib olla uhkusest juhitud valikute põhjuslikus paneb neid imestama ja õlgu kehitama. Siiski on see igavesti mõistetav, kuid nukker. Ülejäänud on osalised, nad elavad elavad neid sündmusi kaasa ja läbi.

Minategelane kõneleb oma jutustust, mis kajab samaaegselt reaalis toimudes eoonide algusesse, läbi erinevate dimensioonide, reaalsuste. Seda, ikka-ja-jälle määratud sündmuste käiku uuesti läbi elades/üle-elades, tunnevad kõik veidrat, nukrat arusaamatust, kuidas kahe inimese igatsus ning olemise määratud kulgemine on pannud neid valikute ette, mille sisuks on eoonide jätkudes ikka lahku jääda.

Mu unenäo seekordne jutustus/sündmuste ahel teeb reaalsusesse üle kandudes lõimekestes erisusi, mida minategelane eelmistest korduvustest ära ei tunne, samas üldine jutumuster jääb oma tuntud raamesse. See suundub nagu lõppema on määratud.

Sündmused kulgevad ses ruumilaevas omasoodu ning jutustaja liigub finaali poole, mille sisu (temast ja eoone oodatust) on ta juba korduvalt läbi ja üle elanud. Ta jutustus jõuab hetkeni kus minategelane saadab temale selle lugematuil kordadel tehtud ettepaneku saada ja jääda (sest minategelane tunneb, et nii on määratud) kokku, mis olnu jutustuses on senini viletsa ettekäändega kõrvale lükatud... alati on olnud selles mööda rääkimises tunda, et miski on väljaütlemata jäänud, miski on takistanud!?.

Sündmuse liiguvad oma etteantud süžee järgi edasi ning minategelane/jutustaja ning need kes jutustuses osalevad ja seda kuulavad ja kaasa elavad liiguvad minategelasega finaali suunas - ettepaneku tegemine, et need kes peavad kokku saama, siis kokku ka saaksid ja siiski kokku ei saaks nagu see on ikka olnud.

Nagu eoone ennemgi, teate üleandmine toimub jutustuse teiste osaliste kaudu ning ettekäändega äraütlev vastus saabub sama-radapidi minategelaseni.

Jutustaja noogutab mäletavalt, siiski nukralt pead ning liigub ruumilaevas (mis on ikka ilmaruumi suurune), tema jutustuses osalejatega oma ruumilaeva osasse tagasi.

Miski selles jutustuses, mingid õhkõrnad lõimed on siiski teistmoodi… mis!?  ei ole aru saadav, aga tunnetatav.

Jõudes tagasi oma ruumiosasse toimub "lühis" ning ruum (ja näib niiviisi, et kogu see reaalsus) peatub, muutub mustaks, nagu oleks ruumilaeva liikurid seisatud. Kõik on pime.

Minategelane aimab mingit teistsugust jutustuse lõppu, mille ta on unustanud või mida ta on mingil põhjusel oma mälestustes varjule pannud. Ta teab, et see keda ta eoone viljatult kohata püüdnud, tuleb talle järele, et lõpuks kohtuda, oma põhjuste ja tagajärgedega.

Ruumi uks avaneb ning välja minejatelt küsitakse nö ID tunnuseid (ah kui IT uni :) ). Unes ilmneb, et ruumist väljujaid tuvastatakse mingi iseäraliku märgi järgi.

Minategelane võtab "tagataskust" küsitud märgi ning ukseavauses selle näitamise peale haarab keegi, keda ta kunagi näinud ei ole, kuid keda ta siiski eoone on tundnud - selle igavesti jutustatud, korduvalt üle ja läbi elatud loo järgi taga otsinud, see ammune tundmatu haarab tal käest ning tõmbab kõrvale, öeldes…

"Aitab sellest jutustusest, muudame maailma suuna…"


Ärkasin oma unest ärevana nagu oleksin millegi uue lävel ja tundsin, et pean selle kirja panema!

Kommentaarid