Ning enam polnud pooli, kahetsust ning illusiooni, 12.04.2015 (silver)

Inimese hinge Mandala
mul kirjeldada sõnu napib
(Shiva laul...https://www.michellecross.co.uk/kali-love/)

ma olin kaitsja, teadsin selgelt, 
kes vastane ning sirgelt seisis selg
kui läksin kohtama Ta Jõude,
neist igat seirasin, neist igat mõõtsin
ülalt alla ning vaat'sin läbi

ta astus, mind seiras ning
mina vaatasin, kuis mõõtu võtta,
ses suures võlvidega koopassaalis
ja seisin - valmis katsuma
et taanduks liha hukk
et taanduks ülemvõim

Ta astus troonilt alla
ja silmist pildus tuld...
ta graatsia oli lummav
ja minu seljataga laius hord
mu sarnaseid, mu koduseid...

Suure Jumalanna Mandala
ta astus minu juurde
valmis tunnistama oma Jõudu
ja mina silmitsesin teda.
Ta tunnistasin Võimsaks
ehk kartust siiski polnud.

Nii astusin ta juurde,
silmadesse kaedes,
neis peeglit polnud
neis polnud pooli!?

Ning Kuju vaatasin, oo Isis,
ses õhkus graatsiat, võimu, väge.
Nii nägin valitsejannat ülalt-alla...
Ta öeldes - võin sind süüa - mu vastu astus
ja mina tema poole,
tühi kartusest või süüst.
Mu taga oli minu-laadsed

Suus leib mul ja
sees mul oli maa ning vesi,
tuli rahulikult leekis,
kõik püsis peekris.
Ma astusin ta juurde
tunnistades Väge, Graatsiat, Ilu,
kes valitsedes Kümmet Jõudu,
kel silma vaatasin ma enne
kui elemente, vaevajaid

ma kait'sin endalaadseid
Nii seisin Tema vastas -
üpris tema ligi
ning tunnistasin tema Ilu!

Kali, Yali, Wikipedia
Tal üt'sin - Su päralt Jõud ja Vägi
Oo, Kali, käskija,
kuid pole hirmu mul Su ees
ma olen kindel ...
Kuid, tea - näen Sind Kaunilt,
ah Isis oled sa ja Bast
Näen Naist seal sees, see Silma hurmab

mu kaela ümber käe
ta pani, tõmbas enda poole
ning silma sisse öeldes -
ma sinusarnaseid söön tihti...
kuid tundsin midagi ses veel?!

Nii suudles Ta mu huuli.
Ta keel mu leiva maitset tundis.
Seks korraks üheks saime
ja tema maitse minu üle valgusses polnud pooli, läks minustki...
Isis
ses polnud tapmist, viha,
ses olnust uus mu allikani jõudis,
ses olnust kustutas kõik pooled!

särav-ere roheline valgus,
rajas teed, kus algus
ja tagasi kõik teiseks ehitas.
Mu's polnud enam Pooli.

Ma vaat'sin, ehitasin üles,
kõik oma vana, alg-allikani välja
ning Kali vaatas ja need teised 
tema Vald ja Jõud, mind vaatsid
kui ka need, kes minu taga.

Ma olin Uus, ma olin Vana,
ma olin see, ma olin sama,
kuid miski minus valind pooli
läind oma teed, ma olin Olemise Keskel!

Bastet

Neil, kes minu taga seisid,
ma mõistsin nende rada...
veel hetkeks kahtlus-kõhklus,
meelt ründas ja läks seegi...

Seepeale teadsin, pole Pooli,
on kõigel oma Koht ning Aeg
erk-roheline valgus -
mu sees kõik nurgad ära nägi...
Kõik kolm ning Bast-Kali-Isis seisis minu ees...
Oo, Parvati, nüüd pole Pooli
************************

ja ärkasin. seda kirja pannes tekkis nähtule mitmeid seoseid - Kali, Šiva, Parvati, Isis, Bast (Basthet)
Blogist Valgusesaar, leidsin seda:

Šiva ja Parvati
Lääne esoteerilistes koolkondades tuntakse Suurt Jumalannat Isisena. Atlantise juurtest võrsunud ja peamiselt meheliku arengusuuna valinud Egiptuse kultuur säilitas siiski ka teadmised Suurest Jumalannast. Ja kui Rooma keiser Augustus Egiptuse lõplikult alistas, levis Isise kultus kõikjal roomlaste poolt allutatud aladel. Muidugi on Suurt Jumalannat tuntud väga paljude erinevate nimede all, kuid Isis on siiski üks enamlevinuid.
E
ristada võib nii Valget kui ka Musta ehk Looritatud Isist. Valge Isis on nii Ema kui Neitsi – Taevane Neitsi ja Jumalik Ema, kelle hilisem manifestatsioon oli Neitsi MaarjaMust Isis väljendub aga Maarja Magdaleenas, Jeesuse tantristlikus partneris, Suures Tühjuses peituva potentsiaali vahendajas. Must Isis ei ole must mitte selles mõttes, et ta oleks pimeduse poolel või negatiivne, vaid seepärast, et tema ülesandeks on toita juuri – täita meid loomeenergia ning elujõuga. Ka on sellel väel, tumedusel positiivses tähenduses, lihtsam tervendada neid pimedaid paiku, kus valitseb pimedus selle negatiivses ja Allikast eraldunud tähenduses. Must Isis ei mõju seal nii kontrastsena ning on seepärast rohkem kaitstud ja varjatud, kuid tema vägi on väga suur ning ta saab esile kutsuda sügavat puhastust, tervendust ja transformatsiooni.

N
eile, kes on sisenemas Isise müsteeriumitesse, antakse kolm hoiatust. Esiteks peavad selle inimese motiivid olema puhtad. Teiseks võib Jumalanna väe äratamine kutsuda esile suure transformatsiooni ja tuua kaasa suuri elumuutusi. Kolmas hoiatus on pigem meeldetuletus, et ei saa kippuda ainult üles, kõrgematele tasanditele, sest siis jääb meil midagi olulist tegemata. Isegi kui püüame oma probleemide eest põgeneda, saab see, mis on meie alateadvuses lahendamata ja läbi töötamata, meid ükskord kätte ning meil tuleb edasiliikumiseks oma hirmudele vastu astuda ning oma probleemidele lahendus leida. Must ehk Looritatud Isis – Suure Tühjuse võrdkuju – peitub meie alateadvuses. Kui Ta tõuseb, on Must Isis tohutult võimas, ning nende jaoks, kes pole Temaga kohtumiseks valmis, võib Ta mõjuda hirmuäratavalt või isegi purustavalt, nii nagu India jumalanna Kali kohalolek. 

Kui me teda aga ei karda ning tema kohalolekut tervitame, siis hakkab ta meiega suhtlema. Väliselt ei ole ta armastav, kaastundlik, lahke ega tore, nii nagu on Suure Jumalanna emalikud ja armastust kiirgavad aspektid. Pigem on ta ootel. Me peame olema väärt, et ta meiega kontakteeruks. Ta peab olema veendunud, et me ei kuritarvita tema kingitusi, ei raiska tema ande. Tema vägi on suur ning ta ei jaga seda kergekäeliselt.
Huvitav on veel see, et kui kutsume näiteks ingleid, siis nad otsekui laskuksid meie juurde kusagilt kõrgemalt. Nii on see ka Allika naisaspekti (Jumaliku Ema) ning paljude naismeistrite puhul. Nad laskuvad kõrgematest puhastest maailmadest ning ümbritsevad meid oma helge ja armastava kohalolekuga. Aga kui kutsuda Suurt Jumalannat, Musta Isist, kes looritatud kujul on ka unenägude valitsejanna ja Allilma Jumalanna – Persephone võrdkuju –, sest valitseb surma ja meie alateadvust ehk „ilma võtmeta ust“, siis tekib tunne, et ta mitte ei lasku, vaid hakkab siinsamas ruumis, kus parajasti viibime otsekui Tühjusest kuju võttes tasapisi moodustuma. Ühel hetkel me lihtsalt tunneme, et Ta on kohal.
Tegelikult ei ole Looritatud Isises midagi ohtlikku ja hirmuäratavat. Hirmutav ja purustav on ta üksnes meie egode jaoks. Kuid kui soovime taastada oma juuri ning luua teed kõrgeima tuleviku poole, tuleb meil meenutada oma ühendust temaga. Kui arvame, et saame hakkama ilma Jumalannata, siis me petame end, sest ilma juurteta pole meil tulevikku. 

Must Isis on ka Suure Jumalanna Persephone aspekt, kes ütleb: „Ma ei ole ainult Allilma Jumalanna, vaid ka kevade ja taasärkamise jumalanna.“ Must Isis on see jõud, mis sööstab läbi meie juurte ülespoole ja tõstab meid Valgusesse. Siis heidab Ta eneselt loorid ja Temast saab Valge Isis, kes tõuseb taas Maa peale, on igavesti noor ning tantsib koos haldjatega pärg peas – nii päevavalguses kui ka Kuu valgel. Tema peamine sõnum meile on see, et kutsuksime haldjad tagasi. 

Kommentaarid