Kuhu liigud Eesti, mis suunal? 02.01.2019 (silver)
perestroika.pw

Something to Come
kõneleme olemasolevaid parameetreid aluseks võttes, mis annab tunnistust sellest, et oleme kergemal juhul, midagi lugenud, parimal juhul, loetu teemal ka mõtisklenud.
teisel puhul ilmneb, et mõisted ja definitsioonid on loonud olukorra, kus Voolav Elu on surutud mingitesse veidratesse süsteemidesse, mis on justkui kivisse raiutud - nii on ning nii ka jääb ning peab.

a, kui alustada sellest otsast, et pannes kõrvale teooriad, hüpoteesid, parameetrid ja astume Elamise loomisse, selle parimas vormis? Et, kuidas?

kui vaatame lugemist võimaldavat ajalugu - jättes kõrvale asjaolu, et loetus näeme, isegi kui see on üldistustes suur, näeme ainult lõimekest olnust ning see on üsna napp ilmnemine , mis seal, kunagi, nendega, meie eellastega... või koguni meie endiga, selles vormis, tegelikult võis juhtuda.!?

kui vaatan lugemist võimaldavat ajalugu - järgnevust täheldades, näen, et ühiskond on olnud arengus iseteadvuse, inimteadvuse kohalolu ühis(kondliku)teadvuse avardumise rütmis.

Mida see tähendab?
tähendab see vbl seda, et ühest raamistikust väljutakse, siis kui raam ei loo vaid poob vaimus ja reaalis.

sealt järgmine arendus on, et mis siis uus võimalus on, milline on see SUUR VISIOON, mis innustab, kannustab, vaimustab, tõstab, teostab, küllastab inimvaimu selliselt, et inimsootsium tahabki uueks saada!?

mis see on?

orjanduslik (mida me reaalselt!!! teame tollest ajastust)
feodaal, kapitali ühiskond, sotsiaalne ühiskond.. need on konkreetsed vaimu väljendused mateeriaga paaris olemiseks. kogetud, utiliseeritud, umbteeks tunnistatud...

a, mis siis järgmiseks? mis on väljaspool raami, kasti?

tehniline areng, sotsiaalne areng, kapitali areng - kõik on mingil moel juba olnud, ma tunnend neid pisut ja juba justkui igav - sest nt. telefoni tehinilist lahendit iga-aastaliselt tuunida võib tehniliselt põnev olla, aga kas loob ajastut? vbl on see ehk lihtsalt intellektuaalne hobi. a, nt kui poleks kapitali kasvatamise sundi, kas tehniliste vidinate võidujooksu isegi eksisteeriks, turgu luuakse praegu mõlemalt poolt. või isegi turgu luisatakse kokku rahategija poolt. raha andja võtab selle omaks, sest tal justkui on raha, mida pole kusagile mujale paremasse kohta panna, sest raha eest saab ainult seda, mida saab raha eest. asju, asju.

oskame me asjade maailmast väljapoole tahta?

tehisintellekt..

võttes aluseks, et inimkuju kandev vaim kirjeldab maailma, selle nähtavas osas - niipalju kui ta omale loodud tehniliste lisavidinatega suudab näha, kuulda, tunnetada... jääb ka see AI lõpuni inimkujusse jõudnud arusaama pikendavaks loomeks. Selles eksisteerib ka kodusõda, võimalusena, laste ja vanemate vahel... aga ka lapsed sirguvad ning alustavad oma juurte otsimist ning jõuavad oma looja põhjustega silmitsi kohmitsemisse, tagasi inimkuju loodud maailmapilti. sest see on alguspunkt - Alfa ja Omega.

a, kuhu inimkujus vaim soovib avarduda? - nüüd kvant-ajastu alguses, milles me teadvustame, et me oleme kvant-tasandi sünnitised, üksteisega püsiühenduses, ühtsest alg-allikast, eraldunud ego-mängudesse, troonide mängudesse. Sinna kus ongi definitsioonid nii olulised, et nende pärast on hea teineteist allutada, nottida, vähemaks teha.

mis see on, see UUS MAAILM, millesse sisenen ja kellega ma seal kohtun?

Kommentaarid

  1. uus ajastu eeldab
    enne kui mõtled, mõtle mida sa mõtled
    samm edasi seellest
    et enne kui ütled mõtle mida ütled

    VastaKustuta

Postita kommentaar