Kaksikleegist (hõbe) 27.04.2019

pildi kodu
Sõnana - Kaksikleek
on tabamatu
Ime

Siin vajab Mees
Usku
Et Tema on Olemas
et kohtumine on vältimatu

teadmine võimaldab
Kohalolus
Tundes Jõudu
pühenduda
Armastuse tundmisele

Kui Mees on Loodu
Ja Naine on Looja
ning kui Naine
Kohalolus ja Jõus
Kindel
sest ta on Alati Armastuses

Mees Looduna lükatakse
Loojast välja
seal alustab Mees
Armastuse tundmist
saab armastuse õppetundi
Kuni ta jõuab äratundmises
Usku oma Loodusse
sealt edasi
algab tee Loojasse
Tagasi Koju

Seal kohtab ta oma
Kakskikleeki ...
Siis saab mees
Osaks Loojast

tema Elutuli on
ühendus Loojaga.
Kaksikleek on
VÄGI


Kommentaarid