Loodu tee (hõbe) 27.04.2019

Universumi loomine
Loodu Tee on
Tajuda
Saada Teadlikuks
Teadvustada,
et õppida Loomist
õppida USKU loomises.

Loojal pole
Loomisest õrna aimugi
nii Suur on Kohalolek
Ta lihtsalt Loob

Kõik sünnib Armastuses.

Loodu õpib Armastust
Armastuses jõuab ta Loojasse
Ta on Loojas looja

Loodu on Loojale
Õpetaja
Ja siis saab temast
Prohvet,
Tunnistaja

Looja Tunnistaja.
Armastuses

Kommentaarid